Salons

La Massana Còmic 2016

El saló La Massana Còmic que aquest any compleix vint anys, ha passat per nombrosos processos i formats. La Massana Còmic ha hagut d’adaptar-se al context econòmic de cada moment, i no obstant ha tingut la capacitat de mantenir sempre molt alt el llistó de la qualitat.